Nier Check & Gesprek

Home

Deze webportal is voor het project Nier Check & Gesprek.

Het doel van dit project is het effect van een nieuwe zorginterventie: Nier Check & Gesprek te evalueren, met als doel nierveilig medicijngebruik te bevorderen.

Op deze website staat informatie voor de deelnemende apotheken en patiënten.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door UPPER, Universiteit Utrecht, en gefinancierd door de Nierstichting.